CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
I- Thu thập thông tin cá nhân
     TNA Innovation Training sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại để thiết lập hồ sơ cá nhân.
Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của Khách hàng khi đăng ký tài khoản trên TNA Innovation Training;
     Mục đích khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, TNA Innovation Training mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, TNA Innovation Training cam kết sẽ không bán, chothuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối
tượng được liệt kê trong Quy chế này.
    Thông tin này sẽ được mã hoá trên hệ thống bảo mật. Khi đã là học viên, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ TNA Innovation Training
II- Sử dụng thông tin cá nhân
     Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, TNA Innovation Training mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới khách hàng. TNA Innovation Training tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi tên cũng như thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức khác ngoài những tổ chức
được liệt kê trong điều khoản này.
     Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:
– Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;
– Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa TNA Innovation Training và thành viên;
– Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;
– Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ trên sàn. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng;
– Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của Sàn có ảnh hưởng đến Khách hàng;
Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của TNA Innovation Training khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. TNA Innovation Training luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng;
III- Thời gian và địa chỉ lưu trữ thông tin
– TNA Innovation Training sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi Khách hàng ngừng
– Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ gửi bên Ban quản trị sàn, thông tin của Khách hàng sẽ được xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 03 ngày kể từ thời điểm Khách hàng có yêu cầu.
– Địa chỉ lưu trữ thông tin
     Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TNA
Địa chỉ: 35 Hoa Sứ, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Phone: 028 6686 2507
Email: tnainnovation.edu@gmail.com
Website: https://tnainnovation.edu.vn/
IV- Phương thức/Cách thức để Khách Hàng sửa đổi thông tin cá nhân trên hệ thống dữ liệu
     Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Ban quản trị sàn và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân.
V- Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
1. Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng cá nhân
     TNA Innovation Training cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:
– Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TNA Innovation Training
– Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;
– Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;
–Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Ban quản trị sàn có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.
2. Chính sách bảo vệ thông tin thanh toán
     TNA Innovation Training cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử TNA Innovation Training
* Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán (Onepay) gồm:
• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được
xác thực.
• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
* Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của TNA Innovation Training áp dụng với Khách hàng:
• TNA Innovation Training chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho TNA Innovation Training. TNA Innovation Training không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Topica Native. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
• Đối với thẻ nội địa (internet banking), TNA Innovation Training chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.
VI- ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ THÔNG TIN
1. TNA Innovation Training có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Khách hàng, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho Khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.
Trong trường hợp Khách hàng không muốn chia sẻ thông tin, Topica Native hoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu từ Khách hàng.
2. TNA Innovation Training có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.
3. Nếu TNA Innovation Training tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của TNA Innovation Training về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.
4. TNA Innovation Training sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 để giám sát tính hữu dụng của công ty để theo dõi hành vi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền tham gia hoặc điều chỉnh Cookies của họ. Thông tin chúng tôi thu được thông qua sự theo dõi của bên thứ 3, hoàn toàn ẩn danh và sử dụng để cải thiện dịch vụ và hiệu quả marketing.
Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ. Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng.
VII- Cơ chế giải quyết khi vi phạm cam kết sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng
     Trong trường hợp Khách hàng phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản đã quy định trong Quy chế này, Khách hàng gửi các yêu cầu khiếu nại tới trang hotline của sàn: kèm theo các thông tin, căn cứ chứng minh sự vi phạm của sàn.
Ban quản trị sàn cam kết sẽ phản hồi các thông tin của Khách hàng trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng để hai bên thống nhất đưa ra phương án giải quyết.
VIII- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TNA
Địa chỉ: 35 Hoa Sứ, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kì thắc mắc về TNA Innovation Training, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.
Phone: 028 6686 2507
Email: tnainnovation.edu@gmail.com
     Một số đề mục trong chính sách bảo mật của TNA Innovation Training có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thương mại hoá các bước để thông báo tới các thành viên bằng email và giải trình sự thay đổi đó và đưa ra lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay đổi mới. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kì thắc mắc về TNA Innovation Training, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.